Coupe du Congo, les résultats du 3è tour

Les résultats

Diables -Noirs vs YABA Sport : 6-1

CESD vs TONGO : 3-0

BNG vs Kondzo : 1-0

CARA vs ASK : 0-0 (4 tab 5)

Patronage vs JST: 1-1 (5 tab 4)

Étoile vs Inter : 1-1 (4 tab 5)

V Club vs Jeunes Fauves : 1-0

Munisport vs Ajax Ouenzé : 1-1 (3 tab 5)

Nico-Nicoye vs ‎Pigeon Vert 0-0 (4 tab 3)

ASP vs Cheminots : 2-1

AC Léopards vs FC Abeilles : 9-0

Otoho vs JSP : 0-0 (4 tab 1)

Germaine Mapanga